Kurssikuvaus: 

Kurssin aikana kirjoitetaan lyhytelokuvakäsikirjoitus, josta opiskelija saa palautetta sekä ohjaajalta että muilta opiskelijoilta. Kurssin tavoitteena on havainnollistaa ja konkretisoida käsikirjoittamisprosessia sekä elokuvallista ajattelua teorian ja harjoitusten avulla. 

Työpajassa kurssilainen kirjoittaa oman ideansa pohjalta lyhyen synopsiksen sekä pariminuuttisen lyhytelokuvan käsikirjoituksen. Kurssin jälkeen osallistujalla on käsitys siitä, millaista elokuvan käsikirjoittaminen on ja mitä taitoja ja työkaluja se vaatii. 

Pajan aikana opitaan elokuvakäsikirjoittamisen perustermistöä (mm. synopsis, outline, kohtaus) ja analysoidaan yhdessä lyhytelokuvan rakenne. Työpaja edellyttää osallistujilta aktiivista läsnäoloa ja itsenäistä työskentelyä: kurssiin sisältyy oman käsikirjoituksen kirjoittamista ja työstämistä omalla ajalla, omatoimista muiden kurssilaisten käsikirjoitusten lukemista sekä valmistautumista palautteen antamiseen. 

Työtapoina ovat luento-osuudet, keskustelut ja kirjoitustehtävät. Pääpaino pajassa on käytännön tekemisessä: luetaan ja analysoidaan kurssilaisten tekstejä, kirjoitetaan ja kehitellään omaa lyhytelokuvakäsikirjoitusta. Jokainen kurssilainen antaa palautetta toisten teksteistä ja saa palautetta omista teksteistään. Lisäksi jokainen kurssilainen saa pajan lopuksi opettajalta kirjallisen ja suullisen palautteen.

Ennakkotehtävä:  

Valmistaudu pajaan miettimällä kaksi lyhytelokuvaideaa.  Esittele ideat lyhyesti ryhmälle ensimmäisellä tunnilla. Ideoista valitaan toinen, jonka pohjalta alkaa syntyä kurssin aikana käsikirjoitus. Ennakkotehtävää ei tarvitse palauttaa opettajalle erikseen.

Opettaja: 

Master of Arts, FM, käsikirjoittaja Petra Forstén on Englannista Salfordin yliopistosta valmistunut elokuvakäsikirjoittaja. Forstén on opettanut käsikirjoittamista muun muassa Helsingin aikuisopistossa ja toiminut freelancer-käsikirjoittajana ja luovan kirjoittamisen ohjaajana. Hänen esikoisromaaninsa julkaistaan keväällä 2022.

Kurssi järjestetään yhteistyössä Kansalaisfoorumin kanssa.

Lisätiedot 

80,00 €